کنسرت چارتار – اصفهان ۱۷ اردیبهشت ۹۶

مکان اجرا: اصفهان – سالن رودکی
خرید بلیط: rasaconcert.com