کنسرت چارتار در برج میلاد – 2 و 3 شهریور ۱۳۹۵
ساعت 21:00
اجرای کنسرت گروه چارتار در فضای باز برج میلاد
خرید بلیط از: tik8.com