کنسرت چارتار در کرمانشاه

پنج شنبه 8 و 9 بهمن در تالار انتظار
خرید بلیط با امکان انتخاب صندلی از سایت ‏www.iranconcert.com
همچنین میتواید بلیط کنسرت را از مراکز زیر تهیه نمایید:
فروشگاه موسیقی آرشه (چهارراه سی متری)
فروشگاه اشکان شکلات (میدان مرکزی)
کافه آدم برفی (چهارراه سی متری به سمت میدان مرکزی)
غرب فوکا (دبیر اعظم)
فروشگاه فوکا (خیابان فردوسی پل چوبی)