کنسرت چارتار در گرگان
پنجشنبه 31 تیر و جمعه 1 مرداد 1395
ساعت 18 و 21
در تالار فخرالدین اسعد گرگانی

خرید بلیط اینترنتی: iranconcert.com

مراکز فروش بلیط:
سینما کاپری: 32359205
خانه کتاب: 32269018
ساعت می نت: 32240896

روابط عمومی: 09120590206