کنسرت چارتار در ساری
ششم مرداد ماه 1395 در سالن سینما سپهر
ساعت 19 و 21:30
خرید بلیط از سایت: iranconcert.com

مراکز فروش بلیط:
01133304704 شهر کتاب ساری
01142215308 شهرکتاب قائمشهر
01134535436 شهر کتاب بهشهر
01144241155 شهر کتاب آمل

روابط عمومی: 09120301019