کنسرت چارتار در دوسلدورف آلمان
3 مهر 1395 – 24 سپتامبر 2016
خرید بلیط از: www.posttick.com