کنسرت چارتار در تبریز

کنسرت گروه چارتار در تبریز سالن پتروشیمی 3 و 4 دی ماه
ساعت 18 و 21

فروش اینترنتی بلیط www.ebilit.com