کنسرت شهریور و مهر 1394

کنسرت چارتار در شهریور و مهر ماه 1394 در سالن برج میلاد تهران برگزار می شود.

جهت تهیه بلیط از  www.84200.ir اقدام نمایید.