آلبوم‌ها

دریا کجاست؟

انتشار در: بهمن ۱۳۹۶


نمایش شعر و پخش آهنگ ها
جاده می رقصد

جاده میرقصد

انتشار در: شهریور ۱۳۹۴


نمایش شعر و پخش آهنگ ها
album-barantoei-square

آلبوم باران تویی

انتشار در: بهمن ۱۳۹۲


نمایش شعر و پخش آهنگ ها

تک آهنگ‌ها

صدایم بزن

انتشار در: اسفند ۱۳۹۷

تک آهنگ
نمایش شعر و پخش آهنگ

آوازه خوان

انتشار در: بهمن ۱۳۹۷

تک آهنگ
نمایش شعر و پخش آهنگ
برف - چارتار

برف

انتشار در: فروردین ۱۳۹۶

تک آهنگ
نمایش شعر و پخش آهنگ