[ti:آغوش]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.26] ...
[00:22.83] چه کنم که به گوش من نرسیده صدای تو
[00:36.39] منو خلوت عاشقم منو باده فدای تو
[00:55.34] منو باده فدای تو
[01:06.94] از من از عاشقت عزم رفتن نکن
[01:15.85] تو که سینه‌ی لب به لب از ترانه داری
[01:23.65] تو که در دل یخ زدن شعله می‌گذاری
[01:30.83] تو که قلب حقیقتی در تنت می‌تپد
[01:38.81] تو که عطر طراوتی عاشقانه داری
[01:50.19] ...
[02:16.21] آغوش بی‌پناهمان تو بگو چه می‌شود
[02:29.79] به هوای آشیانمان به جز آه من چه می‌شود
[02:42.78] تو که سینه‌ی لب به لب از ترانه داری
[02:50.21] تو که در دل یخ زدن شعله می‌گذاری
[02:57.12] تو که قلب حقیقتی در تنت می‌تپد
[03:05.33] تو که عطر طراوتی عاشقانه داری
[03:16.83] -

[ti:دور]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.54] ...
[00:38.90] دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است
[00:48.70] با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است
[00:57.73] چون آن ماهی در تنگ تنگی عمرم بر آب است
[01:06.75] دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است
[01:16.12] با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است
[01:25.37] چون آن ماهی در تنگ تنگی عمرم بر آب است
[01:34.70] همراز دل غمگینم این خواهش آهنگینم
[01:44.09] ای ماه تابان برگرد در کوچه‌ی دل پیدا شو
[01:53.28] با تشنگی‌ام تنها شو ای ماه تابان برگرد
[02:05.92] ...
[02:20.20] روزی آخر در آغوشت جان می‌یابم
[02:29.26] با رویایت این دوری را بر می‌تابم
[02:40.41] ...
[02:51.31] با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است
[03:00.15] چون آن ماهی در تنگ تنگی عمرم بر آب است
[03:09.04] دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است
[03:18.56] با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است
[03:27.76] چون آن ماهی در تنگ تنگی عمرم بر آب است
[03:37.20] همراز دل غمگینم این خواهش آهنگینم
[03:46.32] ای ماه تابان برگرد در کوچه‌ی دل پیدا شو
[03:55.57] با تشنگی‌ام تنها شو ای ماه تابان برگرد
[04:11.92] -

[ti:هجرت]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.00] ...
[00:19.08] از شبانه‌های سرد و خالی
[00:26.80] از دروغ و دود این حوالی
[00:35.96] جستم تا در کامم شعری بروید
[00:44.18] در من مَردی تنها آشفته موید
[00:53.05] ...
[01:03.78] من می‌روم تا شاید به آخر رساند نگاهم سیاهی را
[01:13.14] من می‌روم تا شاید که آخر بیابد کبوتر پناهی را
[01:23.74] من می‌روم تا شاید به آخر رساند نگاهم سیاهی را
[01:34.65] من می‌روم تا شاید که آخر بیابد کبوتر پناهی را
[01:45.89] ...
[02:10.71] اولین شبانه را به یاد آر
[02:19.09] گوشه چشم عاشقی روا دار
[02:27.12] من آن حرف بی تو ناگفته بودم
[02:34.62] از چشمانت آن شب شعری سرودم
[02:43.10] ...
[02:45.46] بی‌قرص رویت ماهی نباشد که شامی بیارزد به بیداری
[02:57.63] از تو نوشتم تنهایی که به شوق سرودن سزاواری
[03:07.85] من می‌روم تا شاید به آخر رساند نگاهم سیاهی را
[03:18.18] من می‌روم تا شاید که آخر بیابد کبوتر پناهی را
[03:31.82] -

[ti:دریا کجاست]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.35] ...
[00:55.67] شاعرترین عاشقت می‌نگاشت
[01:01.98] با شعله‌ات شب حقیقت نداشت
[01:08.00] لب تر کنی هرچه خواهی شوم
[01:13.49] دیوانه تا بی‌نهایت روم
[01:22.36] میرقصی در یادم
[01:28.90] از غیر از تو من آزادم
[01:35.10] چون فریادی در سر آیی
[01:41.69] یا شب‌های بی‌فردایی
[01:48.15] چون رویایی از بیداری
[01:54.20] یا تنهایی از دیداری
[02:02.20] شاعرترین عاشقت می‌نگاشت
[02:09.94] با شعله‌ات شب حقیقت نداشت
[02:16.36] لب تر کنی هرچه خواهی شوم
[02:21.98] دیوانه تا بی‌نهایت روم
[02:31.95] ...
[02:57.37] تلخی نکن با من ای یار آیینه رو
[03:05.71] با چهره‌ام لحظه‌ای از جوانی بگو
[03:14.55] بی ساحلت قایق و نظم و دریا کجاست؟
[03:22.55] هی رسته در خاطرم این سرودم تو راست
[03:31.64] میرقصی در یادم
[03:37.94] از غیر از تو من آزادم
[03:43.21] چون فریادی در سر آیی
[03:50.45] یا شب‌های بی‌فردایی
[03:56.91] چون رویایی از بیداری
[04:03.92] یا تنهایی از دیداری
[04:14.21] -

[ti:برگرد]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.52] ...
[00:32.24] پا پس نکش از صید من آهوی زیبا
[00:40.25] لَختی بتابان بر رخم آن روی زیبا
[00:48.41] تا بودنت باران و نوری توامان است
[00:56.08] مهمان شعرم هر طرف رنگین‌کمان است
[01:04.39] تا بودنت باران و نوری توامان است
[01:11.82] مهمان شعرم هر طرف رنگین‌کمان است
[01:23.83] برگرد و به زیبا شدنت مرا دوباره زیر و رو کن
[01:32.32] با راز رهاتر شدنم مرا دوباره رو به رو کن
[01:40.18] برگرد و بمان حوصله کن نظاره کن به چشم خیسم
[01:48.35] رویای تو آورده مرا به نامه‌ای که می‌نویسم
[02:00.10] ...
[02:28.34] پا پس نکش از صید من آهوی زیبا
[02:36.34] لَختی بتابان بر رخم آن روی زیبا
[02:43.76] تا بودنت باران و نوری توامان است
[02:51.65] مهمان شعرم هر طرف رنگین‌کمان است
[03:00.53] تا بودنت باران و نوری توامان است
[03:07.71] مهمان شعرم هر طرف رنگین‌کمان است
[03:18.04] برگرد و به زیبا شدنت مرا دوباره زیر و رو کن
[03:26.15] با راز رهاتر شدنم مرا دوباره رو به رو کن
[03:34.24] برگرد و بمان حوصله کن نظاره کن به چشم خیسم
[03:42.04] رویای تو آورده مرا به نامه‌ای که می‌نویسم
[03:55.02] -

[ti:بنویس]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.25] ...
[00:01.11] شب برزن شب ما شب بی‌روزن شب ما
[00:08.45] شب تاریک و حریص بنویس از ما بنویس
[00:15.77] بنویس از رنج فتاده به دایره‌ای
[00:24.15] بنویس از چشمی و شبنم خاطره‌ای
[00:31.32] بنویس از ما به سکوت و صدا تو که گفتن می‌دانی
[00:44.00] دشنه بر کمین و واژه نقطه چین و دردی
[00:55.83] در دلم بروید شادی‌ام بشوید من تاریخی غمگینم
[01:13.27] ...
[01:38.40] شب برزن شب ما شب بی‌روزن شب ما
[01:46.61] شب تاریک و حریص بنویس از ما بنویس
[01:53.98] بنویس از رنج فتاده به دایره‌ای
[02:02.00] بنویس از چشمی و شبنم خاطره‌ای
[02:09.85] بنویس از ما به سکوت و صدا تو که گفتن می‌دانی
[02:22.25] ...
[02:49.07] دشنه بر کمین و واژه نقطه چین و دردی
[03:00.53] در دلم بروید شادی‌ام بشوید من تاریخی غمگینم
[03:20.19] -

[ti:غروب]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.19] ...
[00:00.67] رویت دلیل هر پنجره و صدای هر هنجره‌ای از عاشقی پُر
[00:17.60] از تو از عشق پیدا شدنت بنا شود خانه‌ی ما آجر به آجر
[00:34.78] عاشق‌تر شو یارا عاشق‌تر کن ما را
[00:51.12] تو گفتی میانمان فاصله و جنون سر در گِله و آزردگی نیست
[01:08.90] عشق اسیر پروا شدن و غروب تنها شدن و پژمردگی نیست
[01:22.48] عاشق‌تر شو یارا عاشق‌تر کن ما را
[01:37.09] ...
[01:50.03] رویت دلیل هر پنجره و صدای هر هنجره‌ای از عاشقی پُر
[02:07.45] از تو از عشق پیدا شدنت بنا شود خانه‌ی ما آجر به آجر
[02:24.84] عاشق‌تر شو یارا عاشق‌تر کن ما را
[02:41.47] تو گفتی میانمان فاصله و جنون سر در گِله و آزردگی نیست
[02:59.46] عشق اسیر پروا شدن و غروب تنها شدن و پژمردگی نیست
[03:12.49] عاشق‌تر شو یارا عاشق‌تر کن ما را
[03:29.96] ...
[04:00.73] عاشق‌تر شو یارا عاشق‌تر کن ما را
[04:19.39] -

[ti:تردید رفتن]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.25] ...
[00:36.89] آه ای تردید رفتن گاهی دامن نگیر
[00:43.38] آه ای بی رد پایی گاهی از من نگیر
[00:50.09] آه ای تردید رفتن گاهی دامن نگیر
[00:56.72] آه ای بی رد پایی گاهی از من نگیر
[01:03.45] من تا سخن راهی‌ام
[01:06.86] من تا سحر در شتابم
[01:10.29] چون نور از فرط خورشید تاریکی بر نتابم
[01:16.57] من تا سخن راهی‌ام
[01:20.06] من تا سحر در شتابم
[01:23.45] چون نور از فرط خورشید تاریکی بر نتابم
[01:33.75] ...
[01:56.17] سر کن این تشنگی را آبی جز تشنگی نیست
[02:08.78] دل کندم از فسردن این مردن زندگی نیست
[02:22.82] من تا سخن راهی‌ام
[02:25.94] من تا سحر در شتابم
[02:29.56] چون نور از فرط خورشید تاریکی بر نتابم
[02:35.96] من تا سخن راهی‌ام
[02:39.37] من تا سحر در شتابم
[02:43.01] چون نور از فرط خورشید تاریکی بر نتابم
[02:49.40] من تا سخن راهی‌ام
[02:52.50] من تا سحر در شتابم
[02:56.07] چون نور از فرط خورشید تاریکی بر نتابم
[03:06.81] -

[ti:چشم بی برابر]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.61] ...
[00:15.80] تفاوتی نمی‌کند بنفشه با حضور تو
[00:22.87] ببین که در نگاه من یک شاخه پیداست
[00:32.35] اثر ندارد این غزل اگر نه در هوای توست
[00:39.56] که بی‌صدای پای تو این کوچه تنهاست
[00:49.16] عذاب بی تو ماندنم ترانه‌ای نمی‌شود
[00:56.22] بمان که هر عبور تو هم سوی رویاست
[01:05.79] مرا به بندِ غم نده به شِکوه پاسخم نده
[01:12.85] ببین که این شبانه غم بی‌شوق فرداست
[01:23.00] به جرعه‌های ساغرت به چشم بی‌برابرت
[01:31.60] به شعله‌های آذرت دل می‌سپارم
[01:39.11] مرا به موطنم بده وطن به بودنم بده
[01:46.26] که در نشیب جاده‌های بی‌سوارم
[01:57.42] عذاب بی تو ماندنم ترانه‌ای نمی‌شود
[02:04.41] بمان که هر عبور تو هم سوی رویاست
[02:14.03] مرا به بندِ غم نده به شِکوه پاسخم نده
[02:21.03] ببین که این شبانه غم بی شوق فرداست
[02:34.58] به جرعه‌های ساغرت به چشم بی‌برابرت
[02:41.65] به شعله‌های آذرت دل می‌سپارم
[02:49.26] مرا به موطنم بده وطن به بودنم بده
[02:56.47] که در نشیب جاده‌های بی‌سوارم
[03:04.22] به جرعه‌های ساغرت به چشم بی‌برابرت
[03:11.39] به شعله‌های آذرت دل می‌سپارم
[03:18.84] مرا به موطنم بده وطن به بودنم بده
[03:25.70] که در نشیب جاده‌های بی‌سوارم
[03:40.82] -

[ti:خلق]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.31] ...
[00:44.62] زیباترین آرزو را چَشمِ تو فهمیده‌ام
[00:52.21] از ماجرای شمع و نگاهت پروانه‌ای چیده‌ام
[01:04.61] هر عابری در نگاهش گنجینه‌ای ورشکست
[01:12.28] در حال و روز هر آسمانی باریدنی نطفه بست
[01:24.68] خلقی ترسان از عریانی
[01:28.84] از بیرنگی از بی‌نانی
[01:32.76] خلقی خواب و مستی گوید که: هیچ و هیچ و هیچ
[01:42.72] هر سو شیخ و هر سو عابد
[01:47.05] خلقی ترسا خلقی موبد
[01:51.03] خلقی خواب و مستی گوید که: هیچ و هیچ و هیچ
[02:01.42] ...
[02:17.51] برپا کن آتشی را
[02:26.14] تا بر سوزی غم باقی را
[02:35.93] دنیا افسانه باشد
[02:44.14] منت بر سر بخوان ساقی را
[02:54.76] خلقی ترسان از عریانی
[02:58.94] از بیرنگی از بی‌نانی
[03:02.68] خلقی خواب و مستی گوید که: هیچ و هیچ و هیچ
[03:12.77] هر سو شیخ و هر سو عابد
[03:16.05] خلقی ترسا خلقی موبد
[03:20.95] خلقی خواب و مستی گوید که: هیچ و هیچ و هیچ
[03:31.07] -